Factuur van DNS Service NL? Betaal niet

Eens in de zoveel tijd word ik door klanten geattendeerd op vreemde e-mails en/of telefoontjes welke zij ontvangen aangaande hun domeinnamen. Zo ook in Januari van dit jaar. Ditmaal ging het (wederom) om een valse factuur. Het resulteerde in het volgende avontuur.

[Laatste update: jan 2022]

Een valse domeinnaam factuur

Vanwege het openbare karakter van domeinnaam registers ligt fraude snel op de loer. In januari 2020 kreeg ik een nepfactuur doorgestuurd van een klant, afkomstig van DNS Service NL. De factuur kwam me bekend voor. Het gaat hier dus om een valse factuur.

Op de nepfactuur wordt niet duidelijk gemaakt welke domeinnamen in rekening worden gebracht en er staan ook geen klantgegevens op. Dit is een red flag. Maar omdat de factuur er behoorlijk realistisch uitziet, vreesde ik dat er toch mensen zijn die er intrappen.

Lees hier hoe je een nepfactuur ofwel spookfactuur kan herkennen

Onderzoek naar de domeinnaam

Ik was heel benieuwd naar degenen achter deze fraude. Alle contactgegevens op de factuur zijn vals, wellicht op het Spaanse bankrekeningnummer na. Op de factuur staat ook een e-mailadres vermeld, eindigend op een .nl extensie. Ik checkte de domeinnaam via de website van SIDN. SIDN is een register waar je .nl domeinnamen kan checken voor meer informatie.

De betreffende domeinnaam ‘dnsserviceadmin.nl’ bleek niet te zijn geregistreerd!

Na een korte aarzeling besloot ik om deze domeinnaam zelf vast te leggen en er een webpagina op te plaatsen. Via deze website kon ik mensen waarschuwen voor deze fraude en dus om de factuur toch vooral niet te betalen.

preview van dnsserviceadmin.nl website

De reacties waren anders dan verwacht

Na het plaatsen van de waarschuwingspagina op dnsserviceadmin.nl[archief] ging ik door met de orde van de dag. Ik had eerlijk gezegd niet gerekend op veel reacties, maar die kwamen er wel.

Gelukkig zijn de meeste reacties voornamelijk positief, al was de intentie van mijn actie niet voor iedereen direct duidelijk. Sommige mensen dachten dat Communics achter de factuurfraude zat. Dat is dus niet zo. Dus kreeg de website een update waarin ik e.e.a. probeerde te verhelderen.

Helaas kreeg ik een aantal weken erna een take down notice van webhoster Versio, waar ik de domeinnaam en site had ondergebracht. Ze hadden, naar eigen zeggen, meerdere abuse meldingen ontvangen. Ik heb nog geprobeerd uit te leggen hoe het zat, maar op 30 maart werd de site door Versio offline gehaald.

Best wel vervelend want ik probeerde iets goeds te doen. Helaas werd dit niet door iedereen zo gezien. Jammer maar het zij zo. Sommige mensen kijken enkel in het register van SIDN en trekken op basis van die gegevens alleen hun conclusies, zelfs een medewerker van SIDN dacht dit. Om die reden heb ik vervolgens ook de registrant gegevens aangepast.

SIDN gegevens van de domeinnaam

Update 2021: De domeinnaam heb ik onlangs naar een andere provider verhuisd. De domeinnaam verwijst nu door naar het domein van Communics waar de website is gearchiveerd. De domeinnaam houdt ik voorlopig nog aan om te voorkomen dat deze alsnog door de fraudeurs in gebruik kan worden genomen.

Update 2022: Er gaan opnieuw spookfacturen rond. Ditmaal onder de naam HSI Domein & Hosting.