Waarschijnlijk bent u hier omdat u een factuur heeft ontvangen van DNS Registraties NL of DNS Service NL. Deze factuur is vals. DNS Service NL is een niet bestaand bedrijf dat nepfacturen/ spookfacturen rondstuurt. Betaal deze factuur niet. Het gaat hier om oplichting!

Waarom deze website?

Wij zijn een communicatiebureau dat ook webhosting diensten levert. Een aantal van onze klanten heeft een valse factuur van DNS Service NL ontvangen. Dit zorgt voor verwarring en dat vinden wij uiteraard heel vervelend. Wij willen deze vorm van criminaliteit graag bestrijden.

Op de facturen van DNS Service NL staat een e-mailadres met de domeinnaam dnsserviceadmin.nl vermeld. Deze domeinnaam bleek nog niet geregistreerd te zijn. Daarom heb ik (Bianca - eigenaar van Communics) deze domeinnaam geclaimd om zo anderen te waarschuwen wanneer zij aanvullend onderzoek verrichten en op deze website uitkomen.

Wat u zelf kan doen

Waarschuw anderen en maak een melding bij de politie en de fraudehelpdesk. Valse facturen worden verstuurd omdat er altijd mensen en bedrijven zijn die er intrappen. Niet zo gek overigens want valse facturen zijn soms niet van legitieme facturen te onderscheiden. Anderen waarschuwen voor deze vorm van oplichting en melden bij politie e.d. zijn de meest effectieve manieren om deze vorm van oplichting tegen te gaan.

Zie ook

Voorbeeld nepfactuur

Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijke nepfactuur. Het logo kan afwijken omdat de facturen ook worden rondgestuurd onder de naam DNS Registraties NL of Web Registraties Nederland.

Nepfactuur van DNS Registraties NL

Bijzonderheden van deze nepfactuur

Wanneer je de factuur nauwkeuriger bekijkt, vallen een aantal zaken op; Op de factuur is geen geadresseerde opgenomen. Ook zijn de betreffende domeinnamen en hosting pakketten niet gespecificeerd. Er wordt geen Kvk vermeld en de contactgegevens op de factuur kloppen ook niet. Het bankrekeningnummer lijkt gekoppeld te zijn aan een Spaanse bankrekening.

Onderaan de factuur staat bovendien een opmerkelijke passage:

Op grond van de aan ons op basis van het bovenstaande verleende opdracht, welke als factureringsgrondslag dient leveren wij u de navolgende dienst, het registreren van de .info of .site domein extentie gekoppeld aan uw huidige .nl domeinnaam. Indien u akkoord bent met het bovenstaande is uw domeinregistratie geldig van de termijn zoals hierboven beschreven. Let op. Dit is een aanbieding en geen factuur, betaling van deze aanbieding wordt beschouwd als opdrachtbevestiging. Mocht tijdige betaling uitblijven vervalt onze dienstverlening en verblijft de domeinextentie opkoopbaar voor derden.

Uit deze passage zou moeten blijken dat het helemaal niet gaat om een factuur maar om een 'aanbieding'. Het blijft hoe dan ook misleiding.

Trap er niet in en zegt het voort!