Notice & Takedown procedure

Heb je een klacht hebt over de plaatsing van illegale content op een website welke door Communics wordt gehost? Heeft het contact met de eigenaar van de website niet geleid tot het gewenste resultaat? Dan kan via onderstaand formulier een notice & takedown procedure worden opgestart.

Na ontvangst nemen we de klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 7 werkdagen in behandeling. Een spoedprocedure wordt binnen 48 uur beoordeeld.

Er kan alleen sprake zijn van spoed indien de onrechtmatige of ongewenste informatie onmiskenbaar onrechtmatig is en de aanwezigheid van de informatie op de Website directe en grote schade veroorzaakt bij jou. Wij beoordelen jouw motivatie, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs. Zo ja; motiveer de reden van de spoedmelding:

Notice & Takedown formulier

Feedback formulier