Communics is een communicatiebureau met een pragmatische aanpak. We helpen organisaties op een gerichte manier te communiceren met hun klanten. Samen met onze opdrachtgever stellen we het doel vast, stippelen we de weg uit en realiseren we zowel online als offline oplossingen.


Wie

Mijn naam is Bianca van de Poel en ik ben sinds 2009 het vaste aanspreekpunt binnen Communics. Voor grotere projecten werk ik samen met andere webdevelopers en content makers. Per project wordt bekeken welke mensen het beste passen bij de invulling van de opdracht. Dat team vormt Communics.

Voor wie

Communics richt zich voornamelijk op organisaties die de omgang tussen mensen centraal stellen. Denk hierbij o.a. aan verenigingen, welzijnsorganisaties maar ook aan commerciële dienstverleners in de openbare ruimte. Daarnaast werken we ook in opdracht van andere bureaus.

Filosofie

Wij werken intensief samen met onze opdrachtgevers want we zijn er van overtuigd dat krachtige, onderscheidende en effectieve communicatie ontstaat door de onderwerpen voortdurend vanuit verschillende perspectieven te blijven benaderen. Hierdoor ontstaan betere oplossingen.