Privacy Statement

Communics hecht waarde aan jouw privacy. Om je inzicht te geven in hoe jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, hebben we het hiernavolgende privacy statement opgesteld. Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten van Communics. Communics is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals is beschreven in dit beleid.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen

  • naam
  • e-mailadres
  • woonadres
  • IP-adres
  • aanvullende informatie door jouzelf aangedragen

Cookies
Communics gebruikt zowel functionele als analytische cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te kunnen laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hiervoor hoeft Communics geen toestemming te vragen. Deze cookies kan verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Analytics
Om te analyseren hoe vaak en op welke manier communics.nl wordt bezocht, gebruiken wij de on-premise versie software van Matomo Analytics (voorheen Piwik). Matomo Analytics is open source en een privacy vriendelijke analytics tool. We beperken de opslag van persoonsgegevens zoveel mogelijk. Het IP-adres van bezoekers wordt deels gemaskeerd. De statistieken die wij uit Matomo Analytics verkrijgen worden niet gedeeld met derden en uitsluitend gebruikt om de website en diensten van Communics te verbeteren.

Social Media
Op sommige pagina’s op deze website zijn deelknoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken als Linkedin, Facebook en Twitter. Deze deelknoppen zijn privacy vriendelijk van opzet. Dat wil zeggen dat er geen informatie door de betreffende social media bedrijven wordt verzameld noch door Communics, totdat het artikel daadwerkelijk door jou wordt gedeeld.

Ingesloten inhoud van andere websites
Op sommige pagina’s kan gebruik worden gemaakt van content die op andere websites wordt gehost en op communics.nl is ingesloten. Denk bijvoorbeeld aan YouTube-video’s of code snippets van Github. Deze specifieke inhoud wordt pas weergegeven als je de cookiemelding onderaan op deze website hebt geaccepteerd.

Houd er rekening mee dat YouTube en Github hun eigen privacybeleid hebben. Communics.nl heeft geen controle over hun cookies. Als je het niet eens bent met hun beleid, accepteer dan de cookiemelding op deze website niet. Alle andere inhoud op deze website is dan wel gewoon beschikbaar.

Communicatie
E-mail, SMS en telefonisch
Wanneer je contact met ons opneemt is het mogelijk dat we de aan ons toegezonden informatie bewaren ten behoeve van onze dienstverlening aan jou. Soms vragen wij aanvullende persoonlijke gegevens indien dit voor de desbetreffende situatie relevant is. Dit maakt het mogelijk om je vraag te kunnen beantwoorden, een advies uit te kunnen brengen of om de opdracht te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op de server van Communics. Tevens kunnen er gegevens worden opgeslagen in een speciaal voor de opdracht ingerichte cloud omgeving.

Formulieren
Wanneer je het contactformulier of één van de andere formulieren op deze website invult, worden de gegevens die in het formulier worden gevraagd direct zonder tussentijdse opslag doorgestuurd naar info@communics.nl. De verwerking hiervan wijkt niet af t.o.v. de verwerking die plaats vind wanneer je ons via e-mail bereikt.

Met wie we jouw gegevens delen

Communics stelt jouw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of indien Communics wordt gemaand te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkingsovereenkomst
Hieronder valt het delen persoonsgegevens met de hosting partners van Communics en wanneer (een deel van) de opdracht wordt uitbesteed aan een externe partner van Communics. Hiervan wordt je uiteraard in kennis gesteld. Met onze partners, die in onze opdracht jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om er voor te zorgen dat jouw gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wij bewaren de meeste gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je ons de gegevens hebt verstrekt. Sommige gegevens bewaren we op basis van de wettelijke bewaartermijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle (overige) gegevens.

Inzage en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@communics.nl. Wij zullen zo snel mogelijk maar toch uiterlijk binnen drie weken reageren op jouw verzoek.

Hoe we jouw gegevens beveiligen

Versleuteling door SSL
De gegevens die via deze website aan ons worden verstrekt, worden beveiligd d.m.v. een geldig SSL beveiligingscertificaat. Dat betekent dat deze gegevens versleuteld worden verstuurd en dus niet leesbaar zijn voor derden. Deze versleuteling is ook aanwezig op alle webhosting pakketten en de daaraan gekoppelde webmail als ook de externe cloud omgeving die Communics gebruikt voor een aantal van haar diensten.

Herziening van dit beleid

Als wet- en regelgeving of omstandigheden veranderen, zal Communics haar privacybeleid indien noodzakelijk aanpassen. Kijk er daarom zo af en toe eens naar zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Wanneer wij denken dat een wijziging impact heeft op een bestaande overeenkomst dan stellen we jou hiervan uiteraard op de hoogte.

Deze verklaring is voor het laatst inhoudelijk gewijzigd op 21 maart 2022.