De zin en onzin van ‘doelgroep denken’

doelgroep

Recent las ik een artikel waarin de vloer werd aangeveegd met ‘doelgroep denken’. Ook collega’s hoor ik wel eens zeggen dat ze kanttekeningen hebben bij het definiëren van doelgroepen . Maar wat betekent dit nu eigenlijk?

Wat zijn doelgroepen?

Doelgroepen zijn de groepen mensen die je primair wilt bereiken. Niets meer en niets minder. Volgens mij kan daar ook niets op tegen zijn. Op het moment dat je geen richting bepaalt, ga je nergens heen. Waar het naar mijn mening vaak verkeerd gaat is hoe deze doelgroepen tot stand komen. Dat het niet uitmaakt welke doelgroep je kiest als je er maar één (of een aantal) kiest. Ook ziet men doelgroepen soms als abstracte entiteiten die automatisch overnemen wat je vertelt. Helaas werkt dat in de praktijk anders.

Model vs. mensen

Mensen blijven mensen. Of je nu met andere bedrijven zaken wilt doen of met consumenten. Uiteindelijk zal er een klik moeten zijn tussen mensen. Die klik vormt de basis voor het verbinden.  Zo’n klik laat zich niet makkelijk vangen in een model of een indeling. Tuurlijk, er zijn verschillende manieren waarop je doelgroepen verder kan indelen. Dat noemen we segmentatie van de doelgroep. Deze segmentatie geeft richting. Een groot misverstand is echter dat we denken hierna alles te weten van deze mensen. Hoe ze denken, hoe ze handelen, hoe en door wie ze beïnvloedt worden, welke keuzes voor hen belangrijk zijn…etc. Sterker nog, mensen weten dit zelf ook niet altijd. Bovendien is de verkregen data maar zeer beperkt houdbaar. Mensen veranderen namelijk continue.

“Doelgroepen zijn niet maakbaar, jij bent dat tenslotte ook niet!”

Dating analogie

Het in kaart brengen en verder onderverdelen van een doelgroep dient slechts een hulpmiddel te zijn dat je verder brengt in het proces. Het moet geen punt zijn dat wordt afgevinkt in een lopend traject. Het doel is een relatie opbouwen met de groep mensen waarvan jij het idee hebt dat deze bij je passen. Binnen deze relatie ontstaat ruimte voor het voorzien in behoeftes (d.m.v. diensten en/of producten), het bieden van ondersteuning, het oplossen van problemen, het zorgen voor elkaar en zo nu en dan iets leuks doen. Eigenlijk net als in een relatie die je hebt met je vrienden of partner. Probeer je eens in te beelden dat je een date hebt met een mogelijke toekomstige partner. Vooraf heb je de kenmerken van jouw ideale partner nauwkeurig geformuleerd. Tijdens de eerste ontmoeting blijkt er geen wederzijdse klik te zijn ontstaan. Je was veel aan het woord en bezig om jouw boodschap over te brengen. Maar je vergat te luisteren, interesse te tonen en aandacht te geven. Doelgroepen zijn niet statisch en al helemaal niet passief. Het zijn mensen, die reageren als mensen. Je bereikt ze daarom ook alleen als je ze benadert als … inderdaad mensen.

Conclusie

Een krachtige menselijke eigenschap is het vermogen jezelf in de ander te kunnen verplaatsen. Daar ligt voor mij de betekenis in doelgroep denken. Niet voor je doelgroep denken maar jezelf  in hen verplaatsen. Of beter nog, een onderdeel worden van de beoogde doelgroep. Actief die verbinding en interactie zoeken. De gemeenschappelijke basis die er ontstaat maakt de start van een goede relatie mogelijk. Daar houdt het overigens niet bij op. Dit proces blijft zich herhalen. Net als in andere relaties.

Lees ook:

Insights in je Mailbox

Meld je aan en ontvang wekelijks interessante insights en interessante aanbiedingen per e-mail.

Thanks for subscribing.