Doelgroepen: meer dan alleen abstracte entiteiten

Recent las ik een artikel waarin de vloer werd aangeveegd met ‘doelgroep denken’. Ook collega’s hoor ik wel eens zeggen dat ze kanttekeningen hebben bij het definiëren van doelgroepen. Maar wat betekent dit nu eigenlijk?

Wat is een doelgroep?

De doelgroep is een specifieke groep mensen die je primair wilt bereiken met jouw product, dienst of boodschap. Niets meer en niets minder. Volgens mij kan daar ook niets op tegen zijn.

Het definiëren van een doelgroep is zelfs belangrijk om je marketing en communicatie strategieën effectiever te maken. Door te begrijpen wie je doelgroep is en wat hen drijft, kun je gerichter communiceren en hen beter aanspreken. Het geeft je dus houvast zodat je jouw product, dienst of boodschap beter kan afstemmen op de behoeften en wensen van je doelgroep.

De indeling op papier versus de realiteit

Waar het naar mijn idee mis gaat is dat doelgroepen soms worden gezien als abstracte entiteiten die automatisch alles overnemen wat je hen vertelt, dat we alles van hen weten nadat we de doelgroep ‘gedefineerd’ hebben. Dit is een groot misverstand. Mensen blijven mensen en zullen altijd een mate van onvoorspelbaarheid hebben.

Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen het definiëren van je doelgroep en het blijven zien van je doelgroep als individuen met unieke behoeften en eigenschappen.

Segmentatie van de doelgroep kan weliswaar richting geven, het is slechts een hulpmiddel dat je verder brengt in het proces. Het doel is natuurlijk een relatie opbouwen met de groep mensen waarvan jij het idee hebt dat deze bij je passen. Probeer jezelf in de ander te verplaatsen, en benader je doelgroep als mensen en niet als statische en passieve abstracties.

De klik vormt de basis voor het verbinden en laat zich niet makkelijk vangen in een model of indeling.

“Doelgroepen zijn niet maakbaar, jij bent dat tenslotte ook niet!”

Dating analogie

Probeer je eens in te beelden dat je een date hebt met een mogelijke toekomstige partner. Vooraf heb je de kenmerken van jouw ideale partner nauwkeurig geformuleerd.

Tijdens de eerste ontmoeting blijkt er geen wederzijdse klik te zijn ontstaan. Je was veel aan het woord en je was voortdurend bezig om jouw boodschap over te brengen. Maar je vergat te luisteren, interesse te tonen en aandacht te geven.

Doelgroepen zijn niet statisch en al helemaal niet passief. Het zijn mensen, die reageren als mensen. Je bereikt ze daarom ook alleen als je ze benadert als mensen. Ga de verbinding aan, luister en geef aandacht.

Conclusie

Een krachtige menselijke eigenschap is het vermogen jezelf in de ander te kunnen verplaatsen. Niet voor je doelgroep denken maar jezelf in hen verplaatsen. Of nog beter, wordt (tijdelijk) een onderdeel van de beoogde doelgroep, volg hun lifestyle en doe wat zij doen. Zoek actief de verbinding en interactie.

De gemeenschappelijke basis die er ontstaat maakt de start van een goede relatie mogelijk. Daar houdt het overigens niet bij op. Dit proces blijft zich herhalen. Net als in andere relaties.

Lees ook: