Website briefing

Over deze briefing

Een briefing is een document van jou (de opdrachtgever) aan Communics waarin de kaders en randvoorwaarden van de opdracht uiteen worden gezet. De briefing daagt je uit om goed na te denken over wat je precies wilt bereiken en wat je van Communics verwacht.

Ons helpt het om zo een goede inschatting te kunnen maken van de omvang van de opdracht en vooruit te plannen. Kom je er niet uit? Neem dan contact op zodat we het document samen door kunnen nemen.

Onder beeldmateriaal wordt verstaan: Afbeeldingen, illustraties en iconen.
Van wie ontvang je de facturen voor de domeinnaam?
Communics heeft de gegevens van de provider nodig om de website online te kunnen plaatsen.
Van wie ontvang je de rekeningen voor de webhosting?
Dit staat op de factuur van je hosting provider.
Geef een indicatie van hoe vaak de website dient te worden bijgewerkt.
Geef een indicatie van hoe vaak je de voortgang van het project wenst te bespreken. Afstemmingsmomenten zijn noodzakelijk om de voortgang van het project te bewaken.