Website briefing

Een briefing helpt ons om een inschatting te maken van de omvang van de opdracht en vooruit te plannen. Kom je er niet uit? Neem dan contact op zodat we het document samen door kunnen nemen.

Survey Formulier

Over dit formulier

Dit briefingformulier biedt jou als opdrachtgever de gelegenheid om de kaders en randvoorwaarden van de opdracht uiteen te zetten en Communics te voorzien van de benodigde informatie om de opdracht succesvol uit te voeren.

Door de vragenlijst in te vullen, kun je je doelen en verwachtingen duidelijk communiceren en ervoor zorgen dat Communics over alle relevante details beschikt om aan de opdracht te voldoen.

Webdesign Briefing
  • Doel en doelgroep
  • Branding en content
  • Integraties
  • Domeinnaam en webhosting
  • Beheer en onderhoud
  • Projectaanvang en budget
Onder beeldmateriaal wordt verstaan: Afbeeldingen, illustraties en iconen.
Van wie ontvang je de facturen voor de domeinnaam?
Communics heeft de gegevens van de provider nodig om de website online te kunnen plaatsen.
Van wie ontvang je de rekeningen voor de webhosting?
Dit staat op de factuur van je hosting provider.
Geef een indicatie van hoe vaak de website dient te worden bijgewerkt.
Dit is de datum dat de website live gezet wordt. Voor spoedopdrachten geldt een hoger uurtarief.
Wanneer er beeldmateriaal of teksten door een door de opdrachtgever aangestelde derde wordt aangeleverd vul dan hier de beschikbaarheid in van deze partij zodat we de planning hier op af kunnen stemmen.
Geef een indicatie van hoe vaak je de voortgang van het project wenst te bespreken. Afstemmingsmomenten zijn noodzakelijk om de voortgang van het project te bewaken.
Communics levert geen diensten aan particulieren.