Website briefing

Over deze briefing

Een briefing is een document van jou (de opdrachtgever) aan Communics waarin de kaders en randvoorwaarden van de opdracht uiteen worden gezet. De briefing daagt je uit om goed na te denken over wat je precies wilt bereiken en wat je van Communics verwacht.

Ons helpt het om zo een goede inschatting te kunnen maken van de omvang van de opdracht en vooruit te plannen. Kom je er niet uit? Neem dan contact op zodat we het document samen door kunnen nemen.

Projectscope - Stap 1 van 5
Lees meer over tone of voice op onze wiki pagina