Het nut van witruimte

Eén van de principes in grafisch ontwerpen is het gebruik van witruimte. Witruimte creëert rust voor het oog en zorgt ervoor dat de aangeboden informatie beter verwerkt kan worden. In dit artikel leggen we uit wat witruimte is en hoe het voor je kan werken in een ontwerp.

witruimte

Wat is witruimte?

Witruimte is het lege gedeelte op een pagina of oppervlak. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is witruimte niet altijd wit. Het kan elke kleur hebben. Op witruimte is niet geschreven en er zijn geen afbeeldingen of andere markeringen aangebracht. Het is de ruimte tussen de kolommen, afbeeldingen, tekst en andere elementen.

Eenvoud

Een valkuil die regelmatig wordt gemaakt is dat er te veel informatie op een klein oppervlak wordt aangeboden. Men wil vaak zo veel mogelijk vertellen en is bang om zaken weg te laten. Door een dergelijke opsomming valt echter de leesstructuur weg en oogt het geheel rommelig, complex en verwarrend. Alhoewel tekst en afbeeldingen er juist voor bedoeld zijn om een boodschap over te brengen, zal de lezer snel afhaken als hij overspoelt wordt met te veel afbeeldingen en tekst zonder ademruimte.

Uitstraling en sfeer

Witruimte wordt ook gebruikt om een specifieke uitstraling te communiceren. Wil je welvaart, luxe, elegantie en formaliteit uitstralen gebruik dan veel witruimte. Maak je iets voor de gewone man, gebruik dan wat minder. Gebruik je vrijwel geen witruimte dan krijgt de uiting echter al snel een goedkope en amateuristische uitstraling, een uitzondering daargelaten.