Verwijder WordPress versie info

Een standaard WordPress installatie stuurt automatisch versie gegevens mee. Het versienummer van WordPress voegt echter vrijwel niets toe. In sommige situaties kan het zelfs beter zijn om het versienummer te verwijderen. Hieronder beschrijf ik een aantal methodes waarop je dit kan doen.

WordPress versie verwijderen d.m.v. een plugin

De makkelijkste manier om de versie informatie van je WordPress website te verwijderen is d.m.v. het installeren van een plugin. Deze optie is het beste voor mensen die niet zo handig zijn met code of dit niet zelf willen doen. Er zijn verschillende plugins verkrijgbaar die dit kunnen regelen. Kies bij voorkeur een plugin met een goede rating, een groot aantal gebruikers en een doorlopende ontwikkelingscyclus.

WordPress versie handmatig verwijderen

Wil je liever geen plugin installeren? Het is relatief eenvoudig om de versie informatie handmatig te verwijderen. De WordPress versie informatie is op verschillende plekken op je website terug te vinden. Per punt beschrijf ik hoe je deze kan verwijderen.

Verwijder of verberg readme.html

Bezoek je website en typ /readme.html achter je websiteurl. De kans is groot dat je op een door WordPress gegenereerde pagina terecht komt met daarop een korte WordPress introductie. Op deze pagina staat ook de WordPress versie vermeld.

Om er voor te zorgen dat niemand anders dan jijzelf bij het readme bestand kan komen, kan je het volgende toevoegen aan het .htaccess bestand.

 order allow,deny deny from all  

Versienummer verwijderen in de WordPress broncode

In de broncode van je website is het WordPress versienummer op meerdere plekken zichtbaar. Om het versienummer op deze plekken te verwijderen voeg je onderstaande code toe aan het functions.php bestand van je child theme of beter nog, je maakt hiervoor een code snippet plugin.

remove_action('wp_head', 'wp_generator'); remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link'); function wp_remove_vers_css_js( $src ) { if ( strpos( $src, 'ver=' ) ) $src = remove_query_arg( 'ver', $src ); return $src; } add_filter( 'style_loader_src', 'wp_remove_vers_css_js', 9999 ); add_filter( 'script_loader_src', 'wp_remove_vers_css_js', 9999 );

Bovenstaande code verwijdert niet alleen de informatie van de WordPress core en thema’s maar ook van de plugins.

Tot slot

Binnen de WordPress community is het wel of niet afschermen van je WordPress informatie regelmatig onderwerp van discussie. Vooral mensen die dicht bij WordPress zelf betrokken zijn beweren dat het verwijderen van de WordPress versie weinig zin heeft. Helemaal zinloos is het denk ik niet, maar het is zeker niet de enige veiligheidsmaatregel die je moet nemen.